SKITSE

Med kunstbutikken SKITSE vil vi gøre aktuelle billedkunstneres arbejdsproces synlig og tilgængelig. Vi vil formidle kunstnernes arbejde og dermed udvide markedet for både kunstnerne selv og de kunstinteresserede.
Toggle text

I Bikubenfonden arbejder vi med at bistå kunstnere i at realisere deres potentiale. I 2019 valgte vi at gå nye veje i måden at gøre det på. Vi stiftede selskabet SKITSE, en kunstbutik, som sælger aktuelle kunstneres skitser i form af materialeprøver eller tests og til priser, der giver flere mulighed for at købe kunst. 

Ny måde at afsætte billedkunst på 

Baggrunden for stiftelsen af SKITSE var bl.a. den undersøgelse af billedkunstneres økonomiske vilkår i Danmark, vi i 2018 støttede sammen med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og Ny Carlsbergfondet foretaget af CBS. Undersøgelsens resultater pegede på, at der var et behov for at gentænke billedkunstneres muligheder for at afsætte deres kunst. Den anbefaling tog vi alvorligt, og da vi blev kontaktet med ideen om SKITSE af initiativtager og billedkunstner Emilie Kjær, fik vi mulighed for at afprøve en ny forretningsmodel, som vi håber, vil være til gavn for billedkunstnerne.

Du kan læse undersøgelsen her

Nye kunstarter tilgængelig for salg 

SKITSE giver et unikt indblik i aktuelle billedkunstnernes arbejdsproces. Fra butikken sælges de skitser, som kunstnerne har arbejdet med forud for et værk eller materiale fra deres kunstneriske udviklingsproces. Det kan være alt fra unikke stregtegninger til farveprøver og testskud. SKITSE åbner op for, at flere kunstarter kan afsætte deres kunst og gør f.eks. kunstarter som performance og videoinstallation, der ikke før har egnet sig til salg til private, tilgængelige ved også at sælge materiale og merchandise fra kunstbegivenhederne.  

Halvdelen af overskuddet fra salget går til billedkunstneren, mens resten går til drift, foredrag og arrangementer. Al profit kanaliseres således tilbage til kunsten og billedkunstnerne. 

Emilie Kjær, som er billedkunstneruddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, er initiativtager til SKITSE og fungerer som projektleder for SKITSE. 

Om SKITSE

Bikubenfonden stiftede selskabet SKITSE i 2019 og investerede i 2019 800.000 kr. Halvdelen af salget går til billedkunstnerne, mens resten går til drift, foredrag og arrangementer. 

Her finder du skitse

Ryesgade 5, 2200 København N. 

Se mere på SKITSEs hjemmeside og webshop her

SKITSE

På SKITSEs hjemmeside og webshop kan du læse mere om butikken, købe skitser og finde program for udflugter og foredrag.