Medarbejdere

Direktion

Direktør Søren Kaare-Andersen
SØREN KAARE-ANDERSEN
DIREKTØR
+45 40 11 32 72
ska@bikubenfonden.dk
Direktør Søren Kaare-Andersen
SØREN KAARE-ANDERSEN
Søren varetager det overordnede ansvar for fonden.

TILLIDSHVERV:
Enkotec A/S
Roskilde Kulturservice A/S (formand)
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger
Arkitekternes Pensionskasse
Nationalmuseets Museumsråd
KAB
Fonden for Socialt Ansvar
NunaFonden
H. P. Lorentzens Stiftelse
Hjem til Alle alliancen
BIFI A/S
Høbbet A/S

ØVRIGE:
Nasdaq Københavns Rådgivende Udvalg (formand)
Den sociale investeringsfond (medlem af det rådgivende udvalg)
Det rådgivende udvalg for kulturstatistik

Kommunikation

Kommunikationschef Iben Haugaard
IBEN HAUGAARD
KOMMUNIKATIONSCHEF
+45 26 22 09 26
ih@bikubenfonden.dk
Kommunikationschef Iben Haugaard
IBEN HAUGAARD
Iben har det overordnede ansvar for drift og udvikling af fondens kommunikationsindsats på alle medieplatforme.
Marianne With Bindslev
MARIANNE WITH BINDSLEV
CHEF FOR PUBLIC AFFAIRS
+45 20 67 30 38
mwb@bikubenfonden.dk
Marianne With Bindslev
MARIANNE WITH BINDSLEV
Marianne er ansvarlig for fondens arbejde med at pege på og nyskabe politiske løsninger, der medvirker til at nyskabe muligheder for aktuel billed- og scenekunst samt løfte udsatte unge fra kanten.
PA, bestyrelsessekretær og kommunikationsmedarbejder Mette Roer Sveigaard
METTE ROER SVEIGAARD
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER, PA OG BESTYRELSESSEKRETÆR
+45 29 92 75 25
mr@bikubenfonden.dk
PA, bestyrelsessekretær og kommunikationsmedarbejder Mette Roer Sveigaard
METTE ROER SVEIGAARD
Mette arbejder med kommunikationsindsatser både internt og eksternt og har desuden ansvar for fondens arbejde med Academic Guest House.
Kommunikationsmedarbejder Maja Bundgaard Hjorth
MAJA BUNDGAARD HJORTH
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER
Visuel kommunikation
+45 29 82 08 52
mbh@bikubenfonden.dk
Kommunikationsmedarbejder Maja Bundgaard Hjorth
MAJA BUNDGAARD HJORTH
Maja er ansvarlig for fondens visuelle kommunikation, herunder opdatering af hjemmesider og sociale medier samt udarbejdelse af grafisk materiale. Desuden er Maja fondens arbejdsmiljørepræsentant.
Julie Salling Lind
JULIE SALLING LIND
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER (BARSELSVIKAR)
Visuel kommunikation
+45 31 76 83 77
jsl@bikubenfonden.dk
Julie Salling Lind
JULIE SALLING LIND
Julie er ansvarlig for fondens visuelle kommunikation, herunder opdatering af hjemmesider og sociale medier samt udarbejdelse af grafisk materiale.
Sarah Fandt
SARAH FANDT
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER, Bikubenfonden. PROJEKTLEDER, Kronprinsparrets Priser. FONDSKOORDINATOR, Jacob Gades Legat og Danmark-Amerika Fondet
+45 60 87 91 31
sfa@bikubenfonden.dk
Sarah Fandt
SARAH FANDT
Sarah er kommunikationsmedarbejder for Bikubenfonden og er desuden fondskoordinator og varetager administrationen for Jacob gades Legat og Danmark-Amerika Fondet, samt andre fondsrelaterede opgaver.

Kunstområdet

Chef for kulturområdet Mette Marcus
METTE MARCUS
CHEF FOR KUNSTOMRÅDET
+45 23 83 07 80
mm@bikubenfonden.dk
Chef for kulturområdet Mette Marcus
METTE MARCUS
Mette er ansvarlig for strategi, udvikling og uddelinger på kunstområdet. Hun har særligt fokus på udvikling af nye indsatser og samarbejdsrelationer på kunstområdet.
Senior projektleder Peter Kirkhoff Eriksen
PETER KIRKHOFF ERIKSEN
SENIORRÅDGIVER
Udstillingsprisen Vision
+45 50 60 54 86
pke@bikubenfonden.dk
Senior projektleder Peter Kirkhoff Eriksen
PETER KIRKHOFF ERIKSEN
Peter er ansvarlig for analysearbejde, monitorering og løbende evalueringer af Bikubenfondens indsatser på kulturområdet. Peter er blandt andet rådgiver på Udstillingsprisen Vision. Derudover arbejder Peter med uddelinger og udvikling af kulturelle indsatser.
Koordinator og tilrettelægger Karina Lykkesborg
KARINA LYKKESBORG
SALONREDAKTØR OG TILRETTELÆGGER
Visionssaloner
+45 28 93 06 16
kl@bikubenfonden.dk
Koordinator og tilrettelægger Karina Lykkesborg
KARINA LYKKESBORG
Karina er konsulent, og tilrettelægger og koordinerer Bikubenfondens Visionsaloner, der sætter hhv. billedkunsten og scenekunsten til debat.
Siri K. Aagenæs
SIRI KATHARINA AAGENÆS
STUDENTERMEDHJÆLPER
+45 50 60 54 84
sika@bikubenfonden.dk
Siri K. Aagenæs
SIRI KATHARINA AAGENÆS
Siri hjælper med administration af fondens ansøgningssystem. Desuden er Siri kontaktperson for henvendelser.

Socialområdet

Chef for socialområdet Sine Egede
SINE EGEDE
CHEF FOR SOCIALOMRÅDET
+45 27 29 47 47
se@bikubenfonden.dk
Chef for socialområdet Sine Egede
SINE EGEDE
Sine er ansvarlig for strategi, udvikling og uddelinger på det sociale område. Hun har særligt fokus på udvikling af nye indsatser og samarbejdsrelationer på det sociale område.
Projektleder Christina Diekhöner
CHRISTINA DIEKHöNER
SENIORRÅDGIVER
+45 50 60 98 20
cd@bikubenfonden.dk
Projektleder Christina Diekhöner
CHRISTINA DIEKHöNER
Christina er tilknyttet det sociale område og er i samarbejde med Sine ansvarlig for uddelinger og udvikling af de sociale indsatser.
Jakob Schjørring
JAKOB SCHJØRRING
SENIORRÅDGIVER OG KONCEPTUDVIKLER
+45 31 26 35 06
jasc@bikubenfonden.dk
Jakob Schjørring
JAKOB SCHJØRRING
Jakob samarbejder med eksisterende og potentielle bevillingsmodtagere om at skabe og udvikle bæredygtige innovative løsninger på det sociale område.
Siri K. Aagenæs
SIRI KATHARINA AAGENÆS
STUDENTERMEDHJÆLPER
+45 50 60 54 84
sika@bikubenfonden.dk
Siri K. Aagenæs
SIRI KATHARINA AAGENÆS
Siri hjælper med administration af fondens ansøgningssystem. Desuden er Siri kontaktperson for henvendelser.

Økonomi og finans

Finansdirektør Henning Skovlund Pedersen
HENNING SKOVLUND PEDERSEN
FINANSDIREKTØR
Økonomi og natur
+45 24 26 62 63
hesk@bikubenfonden.dk
Finansdirektør Henning Skovlund Pedersen
HENNING SKOVLUND PEDERSEN
Henning er finansdirektør for Bikubenfonden og direktør for BiFi A/S. Henning varetager ansvaret for fondens finansielle opgaver og har særligt fokus på udvikling af fondens fremtidige indtjening.
Marie Kielsholm
MARIE KIELSHOLM
REGNSKABSANSVARLIG
+45 42 83 93 97
mak@bikubenfonden.dk
Marie Kielsholm
MARIE KIELSHOLM
Marie er regnskabsansvarlig for Bikubenfonden og er desuden ansvarlig for en række andre fondes regnskaber, samt registreringer i de offentlige systemer.
Regnskabsmedarbejder Lisbeth Skytte
LISBETH SKYTTE
REGNSKABSMEDARBEJDER
+45 20 63 46 69
lsk@bikubenfonden.dk
Regnskabsmedarbejder Lisbeth Skytte
LISBETH SKYTTE
Lisbeth er regnskabsansvarlig for Høbbet A/S og er desuden ansvarlig for en række andre fondes regnskaber.
Jane S. Orland
JANE S. ORLAND
REGNSKABSASSISTENT
+45 31 75 34 89
jso@bikubenfonden.dk
Jane S. Orland
JANE S. ORLAND
Jane arbejder med betalinger, kreditorer og debitorer.
Sarah Fandt
SARAH FANDT
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER, Bikubenfonden. PROJEKTLEDER, Kronprinsparrets Priser. FONDSKOORDINATOR, Jacob Gades Legat og Danmark-Amerika Fondet
+45 60 87 91 31
sfa@bikubenfonden.dk
Sarah Fandt
SARAH FANDT
Sarah er kommunikationsmedarbejder for Bikubenfonden og er desuden fondskoordinator og varetager administrationen for Jacob gades Legat og Danmark-Amerika Fondet, samt andre fondsrelaterede opgaver.

Kollegier og Fondenes Hus

Ejendomsinspektør Michael Dahlmann Pedersen
MICHAEL DAHLMANN PEDERSEN
EJENDOMSINSPEKTØR
Bikuben Kollegiet, Ørestad og Fondenes Hus
+45 23 83 08 10
mdp@bikubenfonden.dk
Ejendomsinspektør Michael Dahlmann Pedersen
MICHAEL DAHLMANN PEDERSEN
Michael er ansvarlig for driften i Fondenes Hus og Bikuben Kollegiet i Ørestad.
Merete Dam Bredsdorff
MERETE DAM BREDSDORFF
RECEPTIONIST
+45 50 60 54 81
mdb@bikubenfonden.dk
Merete Dam Bredsdorff
MERETE DAM BREDSDORFF
Merete arbejder i receptionen og hjælper til i forbindelse med mødeafholdelse. Merete hjælper i øvrigt også med andre større eller mindre praktiske ting i huset.

Svanninge Bjerge

Biolog og naturformidler Tessa Buchwald
TESSA BUCHWALD (langtidssygemeldt)
LEDER AF SVANNINGE BJERGE
Biolog og projektleder 'Natur til et godt liv'
+45 20 78 75 88
tvb@bikubenfonden.dk
Biolog og naturformidler Tessa Buchwald
TESSA BUCHWALD (langtidssygemeldt)
Tessa er den daglige leder af Svanninge Bjerge. Hun er biolog og arbejder med naturformidling og udvikling af området. Desuden er Tessa projektleder på indsatsen 'Natur til et godt liv'.
Driftleder Anders Pedersen
ANDERS PEDERSEN
DRIFTSLEDER
Høbbet A/S og Svanninge Bjerge
+45 21 43 09 55
ap@bikubenfonden.dk
Driftleder Anders Pedersen
ANDERS PEDERSEN
Anders varetager den daglige drift af området og de tilknyttede ejendomme i Svanninge Bjerge.
Bushman Henrik Bertelsen
HENRIK BERTELSEN
BUSHMAN
Høbbet A/S og Svanninge Bjerge
+45 61 55 24 53
heb@bikubenfonden.dk
Bushman Henrik Bertelsen
HENRIK BERTELSEN
Henrik hjælper til med den daglige drift af Høbbet A/S og Svanninge Bjerge.
Foto kommer snart
DORTE ALGREN PEDERSEN
OLDFRUE
'Natur til et godt liv' og Høbbet
+45 61 34 98 49
dap@bikubenfonden.dk
Foto kommer snart
DORTE ALGREN PEDERSEN
Dorte hjælper til ved de møder og arrangementer, der er tilknyttet aktiviteter og skovdrift i Høbbet A/S og Svanninge Bjerge.