Bikubenfondens atelierprogram

Er du nyligt uddannet billedkunstner, kan du ansøge om Bikubenfondens atelierprogram med atelierplads og kunstnerisk rådgivning. Grundet coronakrisen og de store ændringer, det vil medføre på kunstområdet, har vi besluttet at forlænge perioden med vores nuværende kunstnere i atelierprogrammet, så vi kan styrke dem i at navigere i et forandret kunstmarked og samtidig udvikle vores atelierprogram. Vi vil derfor først åbne for en ny ansøgningsrunde i maj 2021, hvor du kan søge plads i atelierprogrammet september 2021 - august 2022.
Toggle text

Det kan være udfordrende at skulle starte et arbejdsliv som kunstner efter endt uddannelse. Med Bikubenfondens atelierprogram ønsker vi at styrke nyligt uddannede billedkunstnere, så de kan udvikle og etablere sig. 

hvad kan atelierprogrammeT tilbyde dig?

Atelierprogrammet giver hvert år plads til tre kunstnere, som i 11 måneder fra september til august får egen atelierplads i Bikubenfondens bygning i København. Til atelierprogrammet er tilknyttet kunstkonsulent Christina Wilson, som følger og rådgiver dig om udvikling af kompetencer inden for organisation og ledelse. Gennem både individuelle og samlede forløb med de andre kunstnere, taler I om, hvad det kræver at have en kunstnerisk karriere. I gennemgår kompetenceudvikling, øvelser i selvledelse og ser på, hvordan man kan se sin kunstneriske praksis som en virksomhed.

Hvert forår afholdes Open Studio under Art Week, hvor du har mulighed for at vise dit arbejde frem til inviterede venner af huset, anmeldere, gallerister m.fl. I de seneste år har atelierprogrammet også samarbejdet med Roskilde Festival, hvor Bikubenfonden understøtter at atelierprogrammets kunstnere kan udstille. Det er frivilligt at deltage i dette. Det har hvert år vist sig at være udfordrende at arbejde under så atypiske udstillingsforhold, men også meget lærerigt og givende.

Krav og kriterier for optagelse

Vi har erfaret, at atelierprogrammet er mest givtigt for kunstnere, der har prøvet kræfter som færdiguddannet i minimum et år. Vi har derfor ændret adgangskravene, så det ikke længere er muligt at få plads som helt nyuddannet. For at komme i betragtning til vores atelierprogram 2021-2022, skal du derfor være dimitteret i et af årene 2016-2020 fra Det Jyske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Kongelige Danske Kunstakademi. Du kan også søge, hvis du har taget en tilsvarende uddannelse i udlandet.

En udvælgelseskomité bestående af fire kunstfaglige medlemmer vurderer ansøgningerne. Vi opdaterer med ansøgningskriterier i løbet af foråret 2021.

Udvælgelseskomité 2021
  • Iben Elmstrøm – kurator
  • Eva Koch – billedkunstner
  • David Risley – kurator, skribent, billedkunstner, tidligere gallerist
  • Mette Marcus – chef for kunstområdet, Bikubenfonden

Atelieret

Vores kunstneratelier ligger i kælderetagen i Fondenes Hus på Otto Mønsted Gade 5, 1571 København V. Atelieret indeholder tre værkstedspladser, et fællesareal samt køkken og toilet. Der er mulighed for at tilmelde sig frokostordning.
Siden 2014 har vi hvert år tilbudt tre nyuddannede kunstnere en plads i vores atelierprogram. Følgende kunstnere har arbejdet i atelieret gennem årene:

2019-2020

Jules Fischer (f. 1988)

Jules Fischer er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2017 og har derudover studeret Dans og Koreografi på Den Danske Scenekunstskole samt Art and Social Practice på Portland State University. Fischer arbejder med delegeret performance i et krydsfelt mellem koreografi og billedkunst og er optaget af kropspolitik, queer og trans-identitetsskabelse, fællesskabets præmis og hyper-synlighed over for usynlighed. Fischers værker er totalinstallatoriske collager af overflødighed, udtrykt gennem bevægelser, gestik, sætninger, musik og kostumer. I værkerne spores også en angst for aldrig at blive elsket, aldrig at høre til; overalt findes en iboende følelse af ensomhed og selvdestruktivitet side om side med vrede og et behov for at gøre modstand. Fischer har i samarbejde med professionelle dansere og performere fremvist værker på diverse kunstnerdrevne gallerier samt institutioner som Kunsthal Charlottenborg, Skovsnogen, Overgaden og Tranen, og har modtaget arbejdslegat fra Statens Kunstfond i 2017 og 2019 samt Agnete Jørgensens Billedhuggerlegat i 2017.

Emilia Bergmark (f. 1986)

Emilia Bergmark er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2018, Gerrit Rietveld Academi i Holland og det eksperimenterende uddannelsesinitiativ i London School of the Damned. Bergmark arbejder formelt med installations- og lydkunst. Hendes idéverden er karakteriseret ved dialog med omverdenen, og mange værker bliver til gennem samarbejder. Hun har været aktuel med soloudstillingen Burnout på Kunsthall 44 Møen, en offentlig skulptur i Simrishamn (SE) og på Kunsthal Varte med soloudstillingen Landskaber.

Hannibal Andersen (f. 1985)

Hannibal Andersen er uddannet ved Det Kgl. Danske Kunstakademi i København i 2017 og inden da ved London College of Communication i 2013, hvor han studerede lydkunst. Andersen sætter både video, lyd, tekst og performance i spil med hverdagsobjekter, og ofte vil 'sammenhæng' og 'sted' spille en afgørende rolle i hans værker. I sin praksis undersøger han krydsfeltet mellem økonomi, politik og teknologi og forsøger herfra at belyse og omtænke de strukturelle magtforhold i samfundet, vi tager for givet. Andersen har præsenteret sit arbejde på bl.a. den 5. Marrakech Biennale, MAXXI i Rom, Kunsthal Charlottenborg, CoBrA-rummet samt flere kunstnerdrevne udstillingssteder i London, Istanbul, Paris, Athen og København. Han er modtager af Statens Kunstfonds arbejdslegat i 2018 og 2019, den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelses arbejdslegat i 2018, og i 2017 modtog han KE-prisen på Kunstnernes Efterårsudstilling.

2018-2019

Ida Sønder Thorhauge (f. 1990)

Ida Sønder Thorhauge er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi i 2016. Thorhauge arbejder med maleri og skulptur, hvor hun gennem en række grundfigurer undersøger universelle forestillingsbilleder og det kollektivt ubevidste. Konceptuelt repræsenterer figurerne forskellige karaktertræk og stemninger, og tilsammen udgør de et kartotek af mulige sammensatte fortællinger, som en slags komplekse emojis eller udvidede piktogrammer. Thorhauge har tidligere udstillet på den nordiske ambassade i København, Kunsthal Aarhus og Kunsthal Nord i Aalborg, og i 2016 co-etablerede hun kunstnergruppen Piscine

Alexander Tillegreen (f. 1991)

Alexander Tillegreen er uddannet ved HFBK Städelschule i Frankfurt i 2017. Derudover har han studeret på The Cooper Union School of Art i New York samt Københavns Universitet, hvor han har læst kunsthistorie og sound studies. Tillegreen arbejder både med maleri, grafik og lydværker i form af lydinstallationer og performances, hvor lyssætning og arkitektoniske interventioner er vigtige greb. I værkerne arbejder Tillegreen med flere lag af f.eks. lyd, kunsthistoriske og musikteoretiske  referencer, stilistiske tilgange og materialer. Ofte relaterer værkerne sig til hinanden, og de trækker bl.a. på det autobiografiske samt spændingsforholdet mellem individ og kollektiv. Tillegreen har deltaget i udstillinger samt performances på Museum for Moderne Kunst Frankfurt, CTM Transmediale Festival, Kunsthalle Darmstadt, fffriedrich Frankfurt, Agnes Maybach, Galerie Jean Claude Maier, Galleri Tom Christoffersen, Fotografisk Center, Code Art Fair og Statens Museum for Kunst.

Biba Fibiger (f. 1984)

Biba Fibiger er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi i København i 2016.  Gennem skulpturelle landskaber undersøger Fibiger grænsefeltet mellem struktur, objekt, billede og funktion. Materialerne består primært af keramik, beton, papirarbejder og stål. Fibigers interesse kredser om de teknologier og billedstrømme, vi benytter til at afkode, producere og positionere os i verden med, herunder protetiske måleinstrumenter og kroppen som teknologi – og ikke mindst hvordan vi selv bliver læst og kodet i denne konstante, spiralerende udveksling. Fibiger har haft flere solo- og gruppeudstillinger i København, Amsterdam og Berlin. I 2017 modtog Fibiger Statens Kunstfonds Arbejdslegat. Herudover har hun været nomineret til Charlottenborgs jurypris 2012, Helge og Merete Finsens legat 2011, KE-prisen 2008 og DCK’s talentpris 2008.

2017-2018

Nat Bloch Gregersen (f. 1986)

Nat Bloch Gregersen er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi i 2015 samt Forfatterstudiet i Tromsø (NO) 2017. Gregersen arbejder med skulptur, installation, lyd og tekst. Materialer som flydende plastik, salt, tekstil og lys indgår i viskøse og porøse installationer i et tredimensionelt rum. Gennem en dualistisk tilgang opstår forskydninger mellem form og materiale; det syntetiske og organiske, det tunge og lette, det usynlige og synlige. Særligt arbejdet med transparens tilfører elementer af noget metafysisk; den fysiske verden afsøges som katalysator, eller sprog, for en immateriel forbindelse mellem menneske og natur. Gregersen har tidligere udstillet på Antenna Media Gallery i Kyoto (JP), Overgaden, Institut for Samtidskunst i København samt Kunsthal Aarhus i Aarhus.

Veronika Geiger (f. 1987)

Veronika Geiger er uddannet fra Iceland Academy of the Arts i 2016. Hun er optaget af grundvilkåret tid og af, hvordan vi oplever og forstår landskab i en nutidig kontekst. Hun arbejder interdisciplinært i krydsfeltet mellem fotografi og geologi. Ofte tager hendes værker udgangspunkt i faktuelle og konkrete elementer lånt fra geologien, men resultatet fremstår i et abstrakt visuelt sprog med en betoning af materialets stoflighed. Det centrale i Veronika Geigers praksis er at sætte den geologiske tidsforståelse over for vores egen biologiske tid. Sten er et materiale, der konkretiserer tiden. En sten undergår store forandringer over tid og muliggør en indsigt i de forskellige komplekse processer og tidsligheder på vores planet.

Viktoria Wendel Skousen (f. 1987)

Viktoria Wendel Skousen er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Akademie der Bildenden Künste Wien i 2015. Hendes værker undersøger forskellige magtforhold inden for kunsten; samlingens autoritet, forholdet mellem tekst og billede, intime relationer og blikkets magt. Hun arbejder i medierne fotografi, træsnit, silketryk, tegning og med tekst og taler. Viktoria Wendel Skousen har tidligere udstillet på Remap Athens, Münchner Künstlerhaus, Piscine v. Aarhus Kunsthal og er nomineret til Queen Sonja Print Award 2018. Hun er desuden stifter af det internetbaserede kunsttidsskrift Texted. 

2016-2017

Martha Hviid (f. 1987)

Martha Hviid er uddannet fra Royal College of Art i London i 2015. Hun arbejder med en vifte af materialer og medier – oftest objekt-baseret og installatorisk. Ud fra forskellige eksistentielle og ontologiske idéer undersøger hun emner som perception, fysiske sensationer og bevægelsen i blot at være. Hun benytter sig af hverdagsmaterialer som stearin, stål, gulvtæpper og cement og sammensætter dem ofte uortodokst ved brug af visuelle og metodiske greb såsom støj, klang og repetition. Martha Hviid har tidligere udstillet på Moderna Museet i Malmö, KH7 Artspace i Aarhus, Camden Arts Centre i London, The Visual Arts Center i Austin TX samt Overgaden, Institut for Samtidskunst og Udstillingsstedet Years i København.

Johannes Sivertsen (f. 1984)

Johannes Sivertsen er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi i 2014 og Ateliers Beaux-Arts de la Glaciére i Paris. Han arbejder med at indkredse maleriets rolle i en undersøgelse af, hvordan blikket bliver påvirket af fortiden og samtidens visuelle kultur. I sin praksis bruger han traditionelle virkemidler, som det klassiske oliemaleri til at iscenesætte fortællinger, fiktioner og andre kulturelle konstruktioner, som former vores blik. Gennem en naturalistisk maleproces peger han på, at det er umuligt at se objektivt på verden, men at et maleri kan afspejle de tolkninger, vi ser den igennem. Johannes Sivertsen har bl.a. udstillet på Prince Gallery, Four Boxes, Ringsted Galleriet og Overgaden, Institut for Samtidskunst. Han er desuden med til at drive udstillingsstedet OK Corral.

Matilde Duus (f. 1983)

Matilde Duus er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2014. I hendes værker indfanges immaterielle størrelser som tid, lys og foranderlighed i fysiske materialer som glas og papir. Glasset har i værkerne en dobbeltfunktion: dels er det et fysisk materiale med særlige kvaliteter og potentialer og dels er det en metafysisk figur; et vindue til en anden, åndelig og mytisk verden. Hendes værker tager udgangspunkt i et to-dimensionelt format, men gennem arbejdet med materialernes transparens og skygger udfoldes en tredje skulpturel dimension. Matilde Duus har tidligere udstillet på Pablos Birthday i New York samt LARMgalleri og c4 Projects i København. Hun driver desuden udstillingsstedet Den nordiske ambassade i samarbejde med billedkunstner Nils Elvebakk Skalegård.

2015-2016

Line Hvidbjerg (f. 1986)

Line Hvidbjerg er uddannet ved henholdsvis Det Jyske Kunstakademi og Det Kongelige Danske Kunstakademi samt fra Københavns Tekniske Skole som tømrer og snedker. Hendes arbejde tager udgangspunkt i et dialektisk forhold mellem sprog, rum og materialer. Her stiller hun spørgsmål til et typisk maskulint formsprog og genforhandler det gennem appropriation, spejling og sprog. I værkerne, der ofte fremstår som fysiske indgreb eller installationer i det rum, de optræder i, opstår forskydninger og perspektiver på det genkendelige. Line Hvidbjerg er medstifter af det queer-feministiske kunstbar-projekt BarHvaViHar. Som en del af hendes kunstneriske praksis, har hun også håndværkerfirmaet DYKE & DATTER, der med en feministisk interesse behandler ’firmaet’ som form, platform og research.

Christian Bang Jensen (f. 1983)

Christian Bang Jensen er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi og Kunsthøjskolen i Malmø. Han arbejder tværmedielt, dog mest skulpturelt eller installatorisk, og fokuserer på forholdet mellem materiale og betydning. Arbejdet er sammensat af forskellige elementer og tager ofte form af en slags udvidede collager. Værkerne kredser om en undersøgelse af kulturel appropriation, mytologi og historie. Han har tidligere udstillet på bl.a. Malmø Kunstmuseum, Brandts 13 og Galleri Image

Niels Pugholm (f. 1983)

Niels Pugholm der er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi, arbejder i flere medier og er frem for alt interesseret i fortællinger, og hvordan disse er konstrueret ud fra forskellige faktorer. Han viser blandt andet, hvordan vores måde at italesætte fortid og nutid på typisk er subjektiv, og hvordan individ og samfund, fortid og nutid væves sammen igennem vores historiefortællinger. Nuancer i vores forståelse og subjektive fortolkninger er gennemgående elementer i Niels Pugholms kunst, der ofte tager afsæt i kunstnerens egne erfaringer og netværk såsom familie eller bekendte. Værkerne illustrerer, hvordan disse menneskers personlige historier flettes ind i den store, almene historie.

2014-2015

Anne Mette Schultz – uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København
Camilla Reyman – uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København
Ana Pavlovic – uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København

Ofte stillede spørgsmål:

Hvem kan søge om atelierplads?

For at komme i betragtning skal du være uddannet fra Det Jyske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Kongelige Danske Kunstakademi i et af årene 2016-2020. Du kan også søge, hvis du har taget en tilsvarende uddannelse i udlandet.

Hvor længe har jeg pladsen?

Hvis du bliver udvalgt, får du en atelierplads stillet til rådighed hos os i 11 måneder. Perioden løber fra september-august.

Hvornår kan jeg søge?

Vi modtager ansøgninger én gang om året i foråret. Følg med her på siden eller på Bikubenfondens Facebook, hvornår næste ansøgningsrunde løber.

Hvornår får jeg svar på, om jeg har fået plads?

Du får svar senest medio juli.

Hvor ligger atelieret?

Atelieret ligger i kælderetagen i Fondenes Hus i Otto Mønsteds Gade 5. I Fondenes Hus bor Bikubenfonden sammen med en række andre fonde.

Kan jeg modtage dagpenge, mens jeg har en atelierplads i Fondenes Hus?

Nej. Det er ikke muligt for en kunstner at optage atelierplads i Fondenes Hus og modtage dagpenge samtidig.

Hvad bliver indberettet til skat?

Ifølge SKAT's gældende regler bliver man som kunstner beskattet af at få stillet atelier til rådighed samt af rådgivningsforløbet. Det er dog muligt for den enkelte kunstner at foretage et fradrag i sin virksomhed på et tilsvarende beløb. 

Få et overblik over, hvad Bikubenfonden arbejder med på kunstområdet.
Toggle text

Art Hub Copenhagen står for administration og daglig drift af vores atelierprogram. For mere information kontakt projektleder Signe Bjerregaard Brok, sb@arthubcopenhagen.dk

Der er lukket
for ansøgninger

Følg med her på siden, som vi opdaterer med ansøgningskriterier i løbet af foråret 2021.